Ca urmare a modificărilor aduse Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, prin Legea nr. 235/2017, a fost înfiinţat  Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval, care este organizat şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Consiliului Concurenţei.

Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval este independent din punct de vedere organizatoric, juridic, decizional şi cu privire la deciziile de ordin financiar faţă de administraţiile portuare, faţă de utilizatorii de infrastructură de transport naval, precum şi faţă de operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport naval.

Din punct de vedere decizional, Consiliul de supraveghere este independent faţă de orice autoritate publică.

Consiliul de supraveghere este format din 5 membri, numiţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată.

Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval a avut ședința de constituire, în urma numirii, prin ordinul Președintelui Consiliului Concurenței a 3 membri, respectiv:

  • În calitate de preşedinte,  Doamna Elena Kleininger – numită prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 1395/21.12.2017;
  • Domnul Cosmin Belacurencu – membru, prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 404/01.03.2018;
  • Doamna Elena Carmen Bucur – membru, prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 405/01.03.2018;

Componența Consiliului de supraveghere a fost completată cu:

  • Domnul Acomi Ovidiu Cristian – membru, prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 748/08.05.2018;
  • Domnul Toader Mircea-Nicu – membru, prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 772/21.05.2018.

În cadrul Consiliului Concurenței, a fost înființat Serviciul de supraveghere din domeniul naval, în scopul asigurării desfășurării activității Consiliului de Supraveghere în Domeniul Naval.

 

Adresa de corespondenţă a Consiliului de supraveghere din domeniul naval:

CONSILIUL CONCURENŢEI

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE DIN DOMENIUL NAVAL

Piaţa Presei Libere nr. 1, corp D1, sector 1, cod poştal 013701, Bucureşti

E-mail: consiliul.naval@consiliulconcurentei.ro

 

 

Informaţii utile:

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal >>