Contestaţiile se depun în scris la următoarea adresă:

Consiliul Concurenţei
Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval

Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp D1, Sector 1, Cod Poştal 013701, Bucureşti, Oficiul Poştal 18 Ghişeul 3.

Contestaţiile se pot depune şi/sau prin poşta electronică la adresa de email: consiliul.naval@consiliulconcurentei.ro.