Consiliul de supraveghere din domeniul naval este organizat şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Consiliului Concurenţei.

Consiliul de supraveghere este independent din punct de vedere organizatoric, juridic, decizional şi cu privire la deciziile de ordin financiar faţă de:

  • administraţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2) din OG nr. 22/1999;
  • utilizatorii de infrastructură de transport naval;
  • operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport naval prevăzute la art. 19 din OG nr. 22/1999.

Din punct de vedere decizional, Consiliul de supraveghere este independent faţă de orice autoritate publică.